Nhà phố 2 mặt tiền

Chủ đầu tư: Lê Văn Thiện
Địa chỉ: Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình
Diện tích; 75m2