Biệt thự Lê Văn Thiện

Chủ đầu tư: Lê Văn Thiện
Địa chỉ: Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình
Diện tích; 75m2